Προαγωγές

02.11.2023 Προαγωγή Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. στον Κουλλά Χρίστο (Μ. 15302), με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2023.

23.10.2023 Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Mέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (μία θέση).  Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι …

23.10.2023 Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α΄ Mέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. Read More »

19.09.2023 Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά στην Κωνσταντίνου Μαρία (ΠΜΠ 11386), με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2023. ——————————————————–

13.09.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α για τα Γαλλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τη μοναδική υποψήφια για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά (μία θέση).  Η υποψήφια καλείται σε συνέντευξη ως ακολούθως: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 …

13.09.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α για τα Γαλλικά Read More »

03.08.2023 Προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2023, δημοσιεύεται προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (θέση προαγωγής). Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα …

03.08.2023 Προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Read More »

27.07.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, δημοσιεύεται προκήρυξη για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 …

27.07.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Read More »

Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά στη Μιχαήλ Μαρίνα (Π. 8037), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW