Πίνακες

01.07.2024 Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διορισίμων 2024

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 1 Ιουλίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα, όπως αυτοί έχουν …

01.07.2024 Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διορισίμων 2024 Read More »

01.07.2024 Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων 2024

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 1 Ιουλίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα, όπως αυτοί έχουν …

01.07.2024 Ανάρτηση Αναθεωρημένων Πινάκων Διοριστέων 2024 Read More »

29.03.2024 Ανάρτηση πινάκων διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 29 Μαρτίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων,Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.eey.gov.cy) αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με …

29.03.2024 Ανάρτηση πινάκων διορισίμων Read More »

29.02.2024 Πίνακες Διοριστέων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και …

29.02.2024 Πίνακες Διοριστέων Read More »

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW