Διορισμοί

09.04.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 10 Απριλίου 2024. Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται …

09.04.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

13.03.2024 Υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για άσκηση καθηκόντων καθηγητή για τα Ισπανικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει την ακόλουθη θέση διορισμού με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, για κάλυψη μιας θέσης σε σχολείο, η οποία παραμένει αδιάθετη. Δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά τη σχολική …

13.03.2024 Υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για άσκηση καθηκόντων καθηγητή για τα Ισπανικά Read More »

13.03.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 14 Μαρτίου 2024. Νοείται ότι o υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις …

13.03.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

11.03.2024 Υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση μερικής απασχόλησης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για άσκηση καθηκόντων καθηγητή για τη Μουσική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει την ακόλουθη θέση διορισμού με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, για κάλυψη μιας θέσης σε σχολείο, η οποία παραμένει αδιάθετη. Δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Καθηγητών και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά …

11.03.2024 Υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση μερικής απασχόλησης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για άσκηση καθηκόντων καθηγητή για τη Μουσική Read More »

05.03.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως: ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ. Αρ. Φακ. 14234 Καπιτανή Ρέα 14844 Μαραθεύτου Χριστιάνα 15301 Κακουρή Θεοδώρα 14994 Ισαάκ Νίκος 10821 Μιχαήλ Πάτροκλος 15658 Χατζηκωνσταντή Ανδριανή 16028 …

05.03.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. Read More »

26.02.2024 Διορισμοί με σύμβαση Μέσης Γενικής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 28 Φεβρουαρίου 2024. Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις …

26.02.2024 Διορισμοί με σύμβαση Μέσης Γενικής Read More »

22.02.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 26 Φεβρουαρίου 2024. Νοείται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις …

22.02.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

21.02.204 Διορισμος με Σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 22 Φεβρουαρίου 2024. Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις …

21.02.204 Διορισμος με Σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

12.02.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 13 Φεβρουαρίου 2024. Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις …

12.02.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

25.01.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 29 Ιανουαρίου 2024. Νοείται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι: (α)   Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις …

25.01.2024 Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση Read More »

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW