Προαγωγές

23.05.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (25 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε …

23.05.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) Read More »

30.04.2024 Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Αρ. Φακ. 6039 Παπαϊωάννου Γεωργία 6033 Ηλιάδου Στέλλα 5587 Ξενή Κίκα 6949 Χριστοδούλου Παναγιώτης 6080 Χριστοδουλίδου-Μουσκάτου Παρθενόπη 6614 Αυγουστή Νικολέτα 6419 Βασίλαγα Αγάθη 7215 Λάρκου …

30.04.2024 Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

23.04.2024 Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, ως ακολούθως:     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 24.4.2024)  Αρ. Φακ. 5537 Καπελλίδου Έλενα 5660 Χρίστου Φανούλα 5946 Μιτσήγιωργη-Δημητρίου Μαρία 5971 Σάββα Ελένη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.9.2024) Αρ. Φακ. 6068 Ζηνιέρη Έλενα …

23.04.2024 Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

16.04.2024 Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (14 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ …

16.04.2024 Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

16.04.2024 Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 5 σε 6). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και …

16.04.2024 Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

12.04.2024 Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην κα Χατζηπιερή Μαρία (Π.5931), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024.

04.04.2024 Επαναπρογραμματισμός Συνεντεύξεων με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να αναφερθεί στην ανακοίνωσή της ημερομηνίας 2.4.2024 και να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι συνεντεύξεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024,  επαναπρογραμματίζονται όπως φαίνεται πιο κάτω. Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ώρα 10.30 π.μ       Αρ. Φακ. 6138 Γεμενάρη-Παπαγεωργίου Μυρούλα                      6046 Χατζηγιάννη …

04.04.2024 Επαναπρογραμματισμός Συνεντεύξεων με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

02.04.2024 Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (1 θέση).  Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική …

02.04.2024 Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

14.03.2024 Προκήρυξη θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 15.3.2024, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πιο κάτω θέση προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για …

14.03.2024 Προκήρυξη θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Read More »

28.02.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:     ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Aρ. Φακ. 6994   Κασίνη Ειρήνη 8143   Γκαντανίδου-Γεωργίου Αθηνά 7388   Σεργίδου-Θεμιστοκλέους Φανούλλα 12767   Ανδρέου Αντώνης 8148   Νεοκλέους-Δαυΐδ Γεωργία 13964   Λεοντίου …

28.02.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευσης Read More »

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW