Προαγωγές

19.10.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20.10.2023, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση …

19.10.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Read More »

12.09.2023 Προαγωγή Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Γεωργίου Δήμητρα (Π. 5737), με ισχύ από 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

12.09.2023 Προαγωγή Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) στην Παπαθεράποντος-Κωνσταντίνου Ελένη (Δ. 12068), με ισχύ από 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

11.09.2023 Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αντωνίου-Κυπριανού Παναγιώτα (Π. 5795), στην Κασπαρή Βαρναβούλα (Π. 5391) και στην Παπαχριστοδούλου Χριστίνα (Π. 5950) με ισχύ από 12 Σεπτεμβρίου 2023. Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy ——————————————————–

30.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση).  Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι …

30.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

29.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (τρεις θέσεις).  Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως …

29.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Read More »

03.08.2023 Προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2023, δημοσιεύεται προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (θέση προαγωγής). Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα …

03.08.2023 Προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Read More »

Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά στη Μιχαήλ Μαρίνα (Π. 8037), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW