27.02.2024 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για Άσκηση Καθηκόντων Δασκάλου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις διορισμού με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, για κάλυψη δύο θέσεων, οι οποίες προέκυψαν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι εν λόγω διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου αφορούν λήγουν την 31η Ιουλίου 2024. Δικαίωμα διεκδίκησης των συγκεκριμένων θέσεων έχουν οι υποψήφιοι …

27.02.2024 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για Άσκηση Καθηκόντων Δασκάλου Read More »