14.07.2023 Μεταθέσεις Προδημοτικής

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 6.6.2023, ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύαπό 1η Σεπτεμβρίου 2023. Η παρούσα ανακοίνωση …

14.07.2023 Μεταθέσεις Προδημοτικής Read More »