11.07.2024 Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2024, δημοσιεύεται προκήρυξη για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική (1 θέση)
  • Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Μουσική (1 θέση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 12 μέχρι 29 Ιουλίου 2024,
ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

——————————————

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW