10.07.2024 Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2024-2025

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων, διορισίμων και στους ειδικούς καταλόγους εκπαιδευτικών με αναπηρίες της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για διορισμό με σύμβαση.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας «Διορισμοί Εκπαιδευτικών με Σύμβαση», που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν μόνο όσοι διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη CY Login. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη CY Login βρίσκονται στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού οι οποίοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη στο CY Login μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο 22602660 ή με email στο support@eey.gov.cy.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, 1:00 μ.μ.

Διορισμοί με σύμβαση

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων και ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διορισμούς με σύμβαση αναφέρονται στον σύνδεσμο Διορισμοί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW