01.07.2024 Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναπτύσσει νέες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις και έντυπα, αποσκοπώντας στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία για υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή προσεχώς, σε πιλοτική φάση, για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

Ενόψει των πιο πάνω, η Επιτροπή ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2024-2025, ότι θα προχωρήσει προσεχώς με ανακοίνωση που θα καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για διορισμό με σύμβαση, μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, για να έχετε πρόσβαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, θα χρειαστείτε ταυτοποιημένο λογαριασμό στο CY Login. 

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, καλείστε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW