21.06.2024 Υποβολή Ενδιαφέροντος από Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για Διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης  που ενδιαφέρονται για διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου, κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.  Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (αρ. ταυτότητας, τηλέφωνα και διεύθυνση). 

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις οποίες δυνατόν να προκύψουν ανάγκες είναι οι ακόλουθες:

 • Λονδίνο και ευρύτερη περιοχή
 • Birmingham και ευρύτερη περιοχή
 • Manchester/Liverpool
 • Bristol
 • Cardiff
 • Weston Super Mare
 • Plymouth/Exeter
 • Brighton/Hastings/Eastbourne
 • Leicester
 • Milton Keynes/Luton
 • Margate & Maidstone

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιοχές δυνατόν να μην προκύψουν τελικά ανάγκες.

Με την υποβολή της επιστολής ενδιαφέροντος για διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου, οι ενδιαφερόμενοι θα εξουσιοδοτούν την Επιτροπή όπως εξασφαλίσει η ίδια πιστοποίηση από την Αστυνομία, σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91 (Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη του ονόματός τους στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.

Ενδιαφερόμενος που δεν είναι Κύπριος πολίτης θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία, να υποβάλει ο ίδιος στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του, αντίστοιχο με το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) και με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών.

Πέραν των πιο πάνω, υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα θα περιληφθούν σε ανακοίνωση διορισμού και προτίθενται να αποδεκτούν τον διορισμό, θα υποχρεούνται οι ίδιοι να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι σε υποψήφιο ο οποίος δεν θα έχει υποβάλει το εν λόγω Πιστοποιητικό εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού.

Επιστολή ενδιαφέροντος για διορισμό μπορούν να υποβάλουν όσοι εκπαιδευτικοί είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων/ διορισίμων Δασκάλων. Διευκρινίζεται εντούτοις ότι δικαίωμα διορισμού στην ΚΕΑ θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι κάτοχοι της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  Το τεκμήριο της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να αποσταλεί στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, μέχρι την 1.7.2024.

Οι διορισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων που θα αναρτηθούν εντός των ημερών.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22602660.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.

*σημ. :  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW