30.05.2024 Προαγωγές ΒΔ Σχολείων ΜΓΕ για τη Φυσική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 9718Αβραάμ Άντρη
16229Σαρηγιάννη-Πασιά Γεωργία
19597Πιττάλης Ρένος
17747Παναγίδης Κώστας
17746Ξενοφώντος Ελευθερία
16654Φιλιππίδης Ιωάννης
12673Δημητρίου Μαρία
18740Παντάρα Γιούλα

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW