17.05.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Αρ. Φακ. 16136Μουλλωτού Τασούλα
14887Σταύρου Έλλη
9913Σοφοκλέους-Χρυσέλη Γιαννούλα
16107Μηλιώτης Γεώργιος
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW