16.05.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (8 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9718Αβραάμ Άντρη222.22
16229Σαρηγιάννη-Πασιά Γεωργία221.45
19597Πιττάλης Ρένος219.84

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 17747Παναγίδης Κώστας218.97
16654Φιλιππίδης Ιωάννης218.65
12673Δημητρίου Μαρία218.57

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 17746Ξενοφώντος Ελευθερία218.43
11141Δαϊκοπούλου-Φιλίππου Μελπομένη218.02
18740Παντάρα Γιούλα217.97

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 9987Πούλλακκου Έλενα217.15
18214Αγαθοκλέους Σταύρος216.74
8879Κεφάλου Ιωάννα216.35

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10786Ζήνωνος Ανδρέας215.54
10355Παπασάββα Διονυσία215.20
12690Κυπριανού Χριστάκης215.07

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 8582Γεωργίου Ανδρέας214.54
15448Αντωνίου Λοΐζος214.34
14611Μαυρίδης Μιχαλάκης213.40

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 19679Δημητρίου Αντώνης213.34
16005Χατζησπύρου-Πελαγία Χριστιάνα213.28
9234Κραμβή Μαρία212.68
10384Νεοφύτου Παναγιώτα212.50
14318Αποστολίδου-Νικολάου Μάρω212.37

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW