16.05.2024 Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 23 Μάιου 2024, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α.   ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
11266Γιαννάκης ΚαπιτανήςΑμμόχωστο Α’Λάρνακα
12572Γεωργία ΓεωργίουΛεμεσόΛάρνακα
10342Ηλίας ΣκορδήςΛάρνακαΛεμεσό
10184Θεόδωρος ΗλίαΛεμεσόΠάφο

Β.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
10655Ιωάννης ΑνδρέουΛευκωσία
14285Ανδρέας ΠόστατζιηςΑμμόχωστο Α’
12556Σωκράτης ΧαραλάμπουςΛεμεσό
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW