09.05.2024 Προαγωγές στη Θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Aρ. Φακ.10655           Ανδρέου Ιωάννης
14285Πόστατζιης Ανδρέας
12556Χαραλάμπους Σωκράτης
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW