07.05.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που είναι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς πίνακες καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα), όπως αναφέρεται πιο κάτω, για συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας,  Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στον πίνακα/ ειδικό κατάλογο διοριστέων ή/και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, νοουμένου ότι θα υποβάλουν νέα αίτηση στο έντυπο ΕΕΥ01Χ, επισυνάπτοντας το Πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης της ειδικής σειράς επιμορφωτικών μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας 150 διδακτικών περιόδων. Στην πρώτη συνάντηση με τους υποψήφιους, που θα γίνει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Αίθουσα Π122), το Σάββατο,
18 Μαΐου 2024 και ώρα 9:00π.μ., θα δοθούν το πρόγραμμα, οι κανονισμοί και οι σχετικές οδηγίες. 

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα καλέσει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους πιο κάτω να δηλώσουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024, κατά πόσο ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο στα ηλεκτρονικά μηνύματα έντυπο, στο Γραφείο της Επιτροπής,  με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eey.gov.cy.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Α/Α στον πίνακαΟνοματεπώνυμο
1Ιωάννου Μάριος
2Πέτρου Ιωσήφ
3Ηλιάδης Βασίλης
4Αντωνίου Στυλιανή
5Συμεωνίδης Έκτωρ
6Σύκας Ιωάννης
7Σίσαμος Κωνσταντίνος
8Ζαχαριάδης Χρίστος
9Μάτσης Χριστάκης
10Βαζούρας Αθανάσιος
11Μάρκου Αμαλία
12Λούμπας Θεοφάνης
13Χοίρας Νεόφυτος
14Δημοσθένους Αλέξης
15Γιάλλουρος Αντώνης
16Ευθυβούλου Ευθύβουλος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Α/Α στον πίνακαΑρ. Δελτίου Ταυτότητας
1855180
21042381

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Α/Α στον πίνακαΈτος Εξέτασης/Αρ. Δελτίου Υποψηφίου
12023 / 32335
22023 / 35662
32023 / 34332
42023 / 33654
52023 / 35463
62023 / 33603
72021 / 22786
82023 / 34951
92023 / 30013
102017 / 588
112023 / 31018
122023 / 34836
142023 / 35156
152023 / 31394
162019 / 12236
172023 / 33127
182023 / 35276
192023 / 33106
202023 / 33833
212021 / 22784
222019 / 13245
232023 / 30036
242021 / 20999
252021 / 20727
262021 / 22788

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW