07.05.2024 Ανακοίνωση για Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 4 σε 5).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 8218Ψυλλίδης Χάρης221.50
10598Σεργίδου Αντριάννα221.25
10378Στυλιανού Κωνσταντίνος221.03

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10549Ηλία Αγγέλα220.97
10380Λαμπριανού Γεωργία220.82
10322Παπαζαχαρίου Μαρία220.77

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9248Παπακώστα Γεωργούλα220.77
11070Νικολάου Νίκος220.47
8488Όθωνος-Δημοσθένους Ειρήνη220.13

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 11426Φοράρη Αντωνία219.92
11052Πέτρου-Ευρυπίδου Γεωργία219.80
11373Χριστοφόρου Χριστάκης219.80

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 11382Σταύρου-Αβρααμίδου Μύρια218.88
12576Κυριακίδης Χρίστος218.55
10627Λουκαΐδου-Καμμά Άννα218.05

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

————————————————————————-

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW