07.05.2024 Ανακοίνωση για Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία (4 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 16136Μουλλωτού Τασούλα211.40
14887Σταύρου Έλλη211.20
9695Δημητρίου Άντρη210.72

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9913Σοφοκλέους-Χρυσέλη Γιαννούλα209.95
16107Μηλιώτης Γεώργιος208.84
14743Χρυσέλης Δημήτρης208.68

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11444Χατζηπαυλή-Λάμπρη Εύη208.52
15172Ανδριάς Αντώνιος208.08
14740Αβρααμίδου-Σαββίδου Δεσπούλα207.77

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14916Πίτρου-Περικέντη Τροοδία207.42
16758Χέλστρομ-Σάββα Κούλα207.17
16495Κυριάκου Καυκαλιά Ελένη206.33

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW