24.04.2024 Προαγωγές Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) στους Νεοφύτου-Κυριακίδου Γεωργία (ΠΜΠ 8422) και Χατζηκωστή Γιαννάκη (ΠΜΠ 10680), με ισχύ από 1.9.2024.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW