24.04.2024 Αλλαγή στην ημερομηία συνεντεύξεων Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της
ημερομηνίας 15.4.2024 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμεί να πληροφορήσει τους υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία (4 θέσεις) ότι οι προσωπικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και όχι την Τετάρτη,
15 Μαΐου 2024, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.  Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 14266Ελευθερίου Πέτρος217.45
14347Παπαδόπουλος Πολύκαρπος216.64
14329Παμπόρης Γεώργιος216.47

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15337Ιωάννου Γιαννάκης216.37
14253Γιάλλουρος Πέτρος216.36
14479Σουππουρής Μιχάλης215.89

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12582Χριστοφορίδου Μαρία215.70
11169Λειβαδιώτης Παύλος215.47
14652Μακρυνικόλας Σάββας215.45

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14265Μεσαρίτη-Μπουντουτσίδου Ευγενία215.28
11493Ζένιου Μαρία215.27
15341Χριστοδουλίδης Γεώργιος215.14

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW