23.04.2024 Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, ως ακολούθως:

  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 24.4.2024)

 Αρ. Φακ. 5537Καπελλίδου Έλενα
5660Χρίστου Φανούλα
5946Μιτσήγιωργη-Δημητρίου Μαρία
5971Σάββα Ελένη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.9.2024)

Αρ. Φακ. 6068Ζηνιέρη Έλενα
5605Χριστοφή Χρίστος

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW