22.04.2024 Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (3 θέσεις).   Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται  σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 9 Μαΐου  2024

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10655Ανδρέου Ιωάννης200,98
11698Παπαευριπίδου Νίκος199,58
14285Πόστατζιης Ανδρέας199,33
12556Χαραλάμπους Σωκράτης199,33
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW