22.04.2024 Δημιουργία Λογαριασμού στο CY Login για Χρήση Ψηφιακών Υπηρεσιών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναπτύσσει νέες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις και έντυπα. 

Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2024.

Οι εν λόγω υπηρεσίες σχεδιάζονται με επίκεντρο τους εκπαιδευτικούς/υποψήφιους εκπαιδευτικούς και αποσκοπούν στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές θα χρειαστείτε ταυτοποιημένο λογαριασμό στο CY Login (μπορεί να το γνωρίζετε ως Αριάδνη). Πρόκειται για ένα ασφαλή προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος σας δίνει πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού.

Ο λογαριασμός σας στο CY Login θα πρέπει να ‘ταυτοποιηθεί’ προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνδέσετε την ταυτότητά σας με το CY Login. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του online banking, ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)  ή Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο.

Η Επιτροπή καλεί όσους εκπαιδευτικούς/υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ στο CY Login να το δημιουργήσουν έγκαιρα, αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όταν αυτές τεθούν σε λειτουργία.

Νοείται ότι εάν έχετε ήδη ταυτοποιημένο λογαριασμό στο CY Login (τον οποίο έχετε δημιουργήσει για πρόσβαση σε άλλη κυβερνητική υπηρεσία) δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

——————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW