19.04.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μεσής Γενικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 6 σε 7).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024

Ώρα 9.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 19267Ζαρπετέα Παυλίνα213.75
18407Κωνσταντινίδου Μαρίλια208.34
11209Σωτηριάδου Μαρία204.84

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 19665Ρήγα Παναγιώτα203.92
18691Σάββα-Λουππή Αλίκη202.65
17086Χριστοφή Φούρναρη Μαρία201.92

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11186Κωνσταντινίδου Ανδρούλα200.42
10358Αμβροσίου Σαλώμη200.25
20452Ανδρέου Άννα-Μαρία199.92

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12691Κυρίτση Κυριακή199.50
10783Γιαννούδη Δώρα198.75
9264Χειμωνίδου Θεσσαλονίκη198.58
17821Σοφοκλέους Έλενα198.41
17573Αργυρού Κάλια196.25

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW