15.04.2024 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση το άρθρο 39Α των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021 ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Διευθυντές, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Οι μεταθέσεις των Βοηθών Διευθυντών και Δασκάλων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν μέχρι 10 Ιουνίου, γι’ αυτό καλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί λειτουργοί να μην υποβάλουν ενστάσεις σε αυτή τη φάση.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
5341Χαράλαμπος ΙωαννίδηςΨευδάΛευκωσία
6078Χριστίνα ΜατθαίουΛειβάδιαΛευκωσία
6421Χρυσταλλένη ΙωάννουΠαραλίμνιΔερύνεια
5525Γεώργιος ΤαμπούρλαςΛεύκαραΔρομολαξιά-Μενεού
5585Μαρία ΕλευθερίουΤρεμιθούσαΠελένδρι (ολοήμερο)
5473Πάτρα ΣαββίδηΔρούσιαΠάφο
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW