09.04.2024 Προαγωγές ΒΔ Σχολείων ΜΓΕ για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 11330Βασιλείου Σπύρος
11705Τραπεζάρης Μάριος
11084Αντωνιάδου-Αχιλλίδη Γεωργία
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW