09.04.2024 Έκτακτη Μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 (1)(α) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, την πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από
15 Απριλίου 2024.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΕις
Π.6675Ηλίας ΖωνιάΑνθούπολη (25)Κορμακίτη (25)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW