08.04.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κια Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Aρ. Φακ. 16962Νικολάου Χρίστος
12187Χριστόπουλος Ανδρέας
  

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

Aρ. Φακ.19808Αναστασίου Μιχάλης
15710Αγρότης Γεώργιος
15364Αλεξάνδρου Μάριος
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW