08.04.2024 Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερ. 22.3.2024, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσής τους, ανά βαθμίδα, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2024.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW