04.04.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (3 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τρίτη, 9 Απριλίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11330Βασιλείου Σπύρος220.22
11705Τραπεζάρης Μάριος219.97
11084Αντωνιάδου-Αχιλλίδη Γεωργία219.77

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11082Ασπρή-Σοφοκλέους Ιφιγένεια219.28
10182Χατζηπαντελή Αντουαννέττα219.05
11086Θεοδώρου Γιάννος218.74

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16143Σεβέρη-Πετρίδου Φιλήσα218.63
13087Μαραθοβουνιώτης Δήμος217.79
11484Πουλιάση-Παπαγιάννη Ελένη217.73

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW