04.04.2024 Προαγωγές στη θέση Βοηθών Διευθυντών Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 9873Κιαγιά-Χατζηαποστόλου Έλενα
11305Ηρακλέους-Θεοδώρου Αναστασία
9524Μαγίδου Ελένη
9257Χρυσάνθου-Σάββα Δήμητρα
11040Γρηγορίου Γρηγόρης
11620Δημητριάδης Κωνσταντίνος
15983Έλληνας Χριστόδουλος
8887Πατσαλίδου-Σκώττη Αλίκη
10386Πετρίδης Ανδρέας
16477Στυλιανού Στυλιανός

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW