04.04.2024 Επαναπρογραμματισμός Συνεντεύξεων με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να αναφερθεί στην ανακοίνωσή της ημερομηνίας 2.4.2024 και να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι συνεντεύξεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024,  επαναπρογραμματίζονται όπως φαίνεται πιο κάτω.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ώρα 10.30 π.μ

      Αρ. Φακ. 6138Γεμενάρη-Παπαγεωργίου Μυρούλα
                     6046Χατζηγιάννη Ιωάννα
                     5931Χατζηπιερή Μαρία

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

——————————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW