27.03.2024 Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ

    ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Aρ. Φακ. 15736Αντωνίου Ανδρέας

 ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α11

Aρ. Φακ. 10275Διόλας Μιχαλάκης
11604Πέρδικος Παναγιώτης
11381Μάρκου Ανδρέας
 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α10 
Aρ. Φακ. 16588Λουκά Κώστας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW