26.03.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

  

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)/(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)/

(ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ)/(ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ)

Aρ. Φακ.15703Μιχαήλ Ανδρέας

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ

Aρ. Φακ. 14438Παναγή Μαρία

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Aρ. Φακ. 16897Κωνσταντίνου Αιμιλία

—————————————————————-

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW