22.03.2024 Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα.  Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2024.

Σημειώνεται ότι, με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή αποφάσισε όπως, σχετικά με την παραχώρηση μονάδων για τη σύνθεση οικογένειας εκπαιδευτικών λειτουργών, παραχωρεί μονάδες μετάθεσης ως ακολούθως:

 (i) Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης:

Έγγαμος, διαζευγμένος (που έχει παιδιά έως 26 ετών), χήρος (που έχει παιδιά έως 26  έτων), μονογονιός (που έχει παιδιά έως 26 ετών), συμβίος:  1 μονάδα

Παιδιά: 3 μονάδες για κάθε παιδί ηλικίας έως 6 ετών, 2 μονάδες
για κάθε παιδί ηλικίας από 6+ έως 12 ετών, 1½ μονάδα για κάθε παιδί ηλικίας από 12+ έως 20 ετών και 1 μονάδα για κάθε παιδί ηλικίας από 20+ έως 26 ετών.

(ii) Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης:

Έγγαμος, διαζευγμένος (που έχει παιδιά έως 26 ετών), χήρος (που έχει παιδιά έως 26 ετών) , μονογονιός (που έχει παιδιά έως 26 ετών), συμβίος:  3 μονάδες.

Παιδιά: 3 μονάδες για κάθε παιδί ηλικίας έως 6 ετών, 2 μονάδες για κάθε παιδί ηλικίας από 6+ έως 12 ετών, 1½  μονάδα για κάθε παιδί ηλικίας από 12+ έως 20 ετών και 1 μονάδα για κάθε παιδί ηλικίας από 20+ έως 26 ετών.

Επιπλέον η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι, μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής http://www.eey.gov.cy/ΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης τους σε 2 βασικές ενότητες πληροφοριών μέσω της Μερίδας Εκπαιδευτικού Λειτουργού:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Μονάδες Μετάθεσης Αναλυτικά

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, το αργότερο μέχρι τις 2:00 μ.μ.  Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW