15.03.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 9 σε 10).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τρίτη, 2 Απριλίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 9873Κιαγιά-Χατζηαποστόλου Έλενα207.17
9524Μαγίδου Ελένη206.97
9257Χρυσάνθου-Σάββα Δήμητρα206.97

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 11305Ηρακλέους-Θεοδώρου Αναστασία206.92
11620Δημητριάδης Κωνσταντίνος205.67
15983Έλληνας Χριστόδουλος205.67
8887Πατσαλίδου-Σκώττη Αλίκη205.67

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10028Αβρααμίδης Ιωάννης204.92
11040Γρηγορίου Γρηγόρης204.92
10855Ευθυμίου Μαρία204.92

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 8899Πασκοττή-Προκοπίου Σούλα204.92
10386Πετρίδης Ανδρέας204.92
16477Στυλιανού Στυλιανός204.92

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10614Χαπέσιης Βασίλης204.57
11307Κορέλλη-Διανέλλου Σωτηρούλα204.17
14351Γεωργίου-Χρίστου Κατερίνα203.92

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 9837Ηρακλέους Ιουλιανή203.92
8846Κωνσταντινίδης Χρίστος203.92
9934Παναγή Κυριακή203.92
10324Χριστοδούλου Μαρία203.92

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9619Μοσφίλη-Χατζηκυριάκου Κυπρούλα203.84
9607Ιωακείμ Μάριος202.17
9971Τηλεμάχου-Αλευρά Αυγουστίνα202.17

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16946Χαραλαμπίδης Κωστάκης202.17
14582Ευαγόρου Ευαγόρας201.92
14706Κυπριανού-Γεωργίου Χριστίνα201.17

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11649Λιβέρα Ανδρούλα201.17
10804Πιέρου-Ματθαίου Λουκία201.17
16943Μπούλος Μαρίκα200.17
8860Παυλίδου-Κοιλαρά Ολβία200.17
10875Σεντονάρη-Σάββα Χρυστάλλα200.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW