13.03.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Ανώτερου Εκπαιδευτή και Βοηθού Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ξυλουργική-Επιπλοποιία-Σχεδίαση Επίπλων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11 (3 θέσεις), στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10 (17  θέσεις) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ξυλουργική-Επιπλοποιία/Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024

ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α11

Ώρα 10.00 π.μ

     Αρ. Φακ. 11604Πέρδικος Παναγιώτης202.17
10275Διόλας Μιχαλάκης199.17
11381Μάρκου Ανδρέας197.17

Ώρα 11.00 π.μ

Αρ. Φακ. 15085Παππάς Χρήστος196.17
14334Τηλεμάχου Παναγιώτης194.50
9088Αργυρού Μόνικα194.42
15581Σαββίδης Μιχάλης193.17

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α10

Ώρα 12.00 μ.

      Αρ. Φακ. 16588Λουκά Κώστας178.67

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ώρα 12.20 μ.μ.

      Αρ. Φακ. 15736Αντωνίου Ανδρέας209.96
18941Σοφοκλέους Σοφοκλής204.25

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW