13.03.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (10 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται  σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ.18708Βρακά Μαρία219.00
16187Σιήππης Γεώργιος206.84
14420Σγουρομάλλης Πάρις206.67

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11376Κανάρης Αντώνης204.84
16215Κούλλουρος Σώτος204.83
16188Γεωργίου Στέφανος204.17

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 18141Παπαδόπουλος Νεόφυτος204.01
15578Κουτούμπας Αναστάσιος203.84
16118Προκοπίου Προκόπης203.25

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15691Παναγιωτίδης Άρης202.00
18358 Πασιάς Άριστος201.67
16158Καλλής Πέτρος201.09

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 18140Δημητρίου Παύλος199.34
18139 Πατέρα Κυριάκος199.34
18383Νικολάου Κωστάκης199.09
17441Αθηνή Γεώργιος196.25

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW