12.03.2024 Ανάκληση της Προκήρυξης Τεσσάρων θέσεων Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, μετά από ενημέρωση που είχε από την αρμόδια αρχή ότι εκ παραδρομής υποβλήθηκε στην Επιτροπή αίτημα για προκήρυξη τεσσάρων αντί τριών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποφάσισε να προβεί σε ανάκληση της σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. 5576 και ημερ. 20.10.2023, ως γνωστοποίηση αρ. 1183.

Η Επιτροπή θα προβεί σε προκήρυξη των τριών θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 15.3.2024.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW