07.03.2024 Ανακοίνωση που αφορά αντικαταστάσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, από σήμερα 7.3.2024, δέχεται επιπρόσθετες αιτήσεις για διορισμό με αντικατάσταση σε θέση Δασκάλου για ανάγκες που προκύπτουν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τις μέχρι τούδε ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και επιπλέον Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) οι οποίοι  περιλαμβάνονται:

Α. στον πίνακα διοριστέων Ιουνίου 2023 και δεν υπέβαλαν προηγουμένως αίτηση

Β. περιλήφθηκαν για πρώτη φορά σε πίνακα διοριστέων τον Φεβρουάριο του 2024.

  • Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση antikatastasi@eey.gov.cy στο οποίο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητα και την ειδικότητα σας.

Θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάψετε Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας.

Αν δεν έχετε κυπριακή ταυτότητα ή ARC, θα πρέπει να επισυνάψετε αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας.

  • Πώς γίνονται οι διορισμοί;

Οι διορισμοί αντικαταστατών γίνονται μέσω της η-Υπηρεσίας «Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Πύλης “gov.cy”. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχετε ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη CY Login.

Οι ενδιαφερόμενοι έχετε την ευθύνη να ενημερώνεστε καθημερινά μέσω της η-Υπηρεσίας «Ανάγκες Αντικαταστάσεων» για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζετε με σειρά προτεραιότητας μόνο όσες σας ενδιαφέρουν.

Η κατανομή των θέσεων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY και οι επιτυχόντες ενημερώνονται με SMS και email. Προτεραιότητα στην κατανομή των συγκεκριμένων θέσεων θα έχουν όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ως ακολούθως:

  1. Δασκάλων  Ιουνίου 2023.  
  2. Δασκάλων Φεβρουαρίου 2024
  3. Νηπιαγωγών Ιουνίου 2023
  4. Νηπιαγωγών Φεβρουαρίου 2024
  5. Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) Ιουνίου 2023.
  6. Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) Φεβρουαρίου 2024
  • Τι κάνετε αν εξασφαλίσετε αντικατάσταση για πρώτη φορά;

Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο σχολείο την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα και να παραμείνετε στα καθήκοντά σας μέχρι την επιστροφή του εκπαιδευτικού τον οποίο αντικαθιστάτε.

Επίσης, θα πρέπει εντός 7 ημερών να στείλετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα σας αποσταλεί προσφορά διορισμού και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή σας. Επιπλέον δεν θα μπορείτε να διεκδικήσετε νέο διορισμό αντικατάστασης.

  • Γενικές πληροφορίες για τις αντικαταστάσεις

Εάν διακόψετε τις υπηρεσίες σας πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης την οποία αναλάβατε να καλύψετε, δεν θα επαναδιορίζεστε σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW