06.03.2024 Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των Εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις Γραφικές Τέχνες (1 θέση), για τη Μηχανολογία (Γενική)/(Μηχανική Παραγωγής)/(Θερμοδυναμική-Ενέργεια)/(Μεταλλοτεχνία) (5 θέσεις), για τη Μηχανική Αυτοκινήτων (2 θέσεις) και για τα Ξενοδοχειακά (3 θέσεις).   Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται  σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14971Κακουλλής Θεόδωρος207,97
17006Πολυδώρου Βάσος207,50
14325Χρίστου Σούλη203,68

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)/(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)/(ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ)/(ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ)

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ.  12552Φουσκωτός Πέτρος207,05
17838Χριστοφόρου Σάββας203,25
17282Πρωτοπαπάς Γιώργος203,01

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ.  18705Ηλιάδης Ιάκωβος202,08
18933Αντωνίου Θωμάς201,00
18355Προύντζος Χαράλαμπος195,84

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

      Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

Ώρα 10.15 π.μ.

Aρ. Φακ. 16962Νικολάου Χρίστος212,25
12187Χριστόπουλος Ανδρέας208,33
17283Χαραλάμπους Χριστόδουλος206,58
17413Μιχαηλίδης Θέμης206,42
15086Λοίζου Λένος205,67

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

      Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 19808Αναστασίου Μιχάλης210,00
15710Αγρότης Γεώργιος209,25
15364Αλεξάνδρου Μάριος208,02
 18921Ηρακλέους Χάρης207,92

Ώρα 12.00 μ.

15786Ξενοφώντος Μάριος207,42
19191Κυριάκου Κυριάκος207,00
15955Χριστοδουλίδης Δήμος206,73
17836Καμιναράς Γλαύκος205,50
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW