05.03.2024 Συνεντεύξεις με Υποψηφίους για Προαγωγή στη Θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των Εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τα Ξενοδοχειακά (1 θέση), για τη Μηχανική Αυτοκινήτων (1 θέση) και για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται  σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10338Ερωτοκρίτου Αχιλλέας207,93
11298Λουκαΐδης Κώστας203,92
16969Κυπριανού Γεώργιος202,17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12427Χαραλάμπους Μαρίνος206,92
11116Κυριάκου Πέτρος206,57
.12654Μακρής Γεώργιος206,42

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ.  19186Χατζησάββας Βενέδικτος203,50
12738Μπισιάρα-Χρυσοστόμου Αναστασία202,17
15750Κλεάνθους Κλεάνθης201,17
18916Διακουρτής Σωτήρης199,67
18855Ζαχαρία Πάνος198,67
16081Αλεξάνδρου Αλέξανδρος197,17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW