28.02.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

  

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Aρ. Φακ. 6994  Κασίνη Ειρήνη
8143  Γκαντανίδου-Γεωργίου Αθηνά
7388  Σεργίδου-Θεμιστοκλέους Φανούλλα
12767  Ανδρέου Αντώνης
8148  Νεοκλέους-Δαυΐδ Γεωργία
13964  Λεοντίου Γεώργιος
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW