27.02.2024 Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών για τα Θρησκευτικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Aρ. Φακ.19178  Ιωάννου Ανδρούλα
8883  Χριστοδούλου Χρυσόστομος
11065  Παπά Ειρήνη
9175  Παπαδοπούλου-Ζαντήρα Λιάνα
8578  Μιτσίδη-Σεργίδου Τασούλα
12630  Κούρτης Γεώργιος

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW