20.02.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (4 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 18304Ευσταθίου Μαργαρίτα213.50
14175Χατζηνεοφύτου-Ζένιου Άννα212.68
10808Δημητρίου Κυριακή212.18

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14359Σιακίδου-Παττίχη Δέσπω210.88
14340Θεοδούλου Κυριακούλα208.43
16684Παπαδοπούλου Χατζηκωστή Μαρία206.75

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11766Ελευθερίου-Παρπέρη Γεωργία206.58
14306Παπανικολάου Δέσποινα206.57
17010Χειμωνίδου Ευφημία206.38
18207Παναγίδου Αστέρω205.92

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW