20.02.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη ΣΕΑ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από δύο σε τρεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11035Κουλουμής Σπύρος207.97
11062Ιερείδης Κώστας207.17
9807Θεοφάνους-Χρίστου Μαρία205.59

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10648Κουσή-Χαραλάμπους Ελένη205.59
10465Γιωργαλλάς Γεώργιος204.92
11060Ιωάννου Γεώργιος204.92

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11326Παπαγεωργίου-Αυξεντίου Χρυστάλλα204.67
11360Βέργας Χαράλαμπος202.17
10527Ζωγράφου Μαρία202.17
11329Παπαγιάννης Ευαγόρας202.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW