20.02.2024 Ανακοίνωση που αφορά αντικαταστάσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι υπάρχουν ανάγκες για διορισμό με αντικατάσταση σε θέση Δασκάλου οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Ως εκ τούτου από σήμερα, 20.2.2024, υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στoυς αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων Νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών (Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), Ιουνίου
του 2023, θα μπορούν να διεκδικούν και διορισμό με αντικατάσταση σε θέση Δασκάλου. Νοείται ότι προτεραιότητα για διορισμό με αντικατάσταση στη θέση Δασκάλου θα έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων Δασκάλων, Ιουνίου 2023, μετά οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων Νηπιαγωγών, Ιουνίου 2023 και ακολούθως οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων Ειδικών Εκπαιδευτικών (Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), Ιουνίου 2023.

————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW