19.02.2024 Προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλες τις Ειδικότητες

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (για όλες τις ειδικότητες) στον
Τσιάρλιστο Μιχάλη (ΠΜΠ.10336),
με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW