16.02.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 7 σε 8). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9266Τοφαρίδου Παναγιώτα219.47
12156Καρακόνδυλου Γεωργία216.28
14715Πέτρου Πέτρος216.14

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15634Τσιακκούρη Δήμητρα215.55
12641Τροκκούδη Αγγέλα215.53
14301Φαρκονίδης Κωστάκης215.24

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14728Ασίκης Άγγελος215.05
15861Δαμιανού Ανδρέας214.47
12803Χαραλαμπίδου-Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα214.05

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15990Σολωμού Αντώνης213.94
14722Ευαγγέλου Ρένα213.77
15562Στυλιανίδης Νικόλαος213.74

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11199Σπυρίδωνος Μαρία213.70
15565Κωνσταντινίδης Αχιλλέας213.57
15987Τέκλος Αντώνης213.54

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10669Κουζούλη Δάφνη213.52
15985Χριστοφόρου Πάρης-Μιχαλάκης213.34
14880Θεοδοσίου Γαβριέλλα212.97

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16599Κοφινάς Μάριος212.94
15126Περικλέους Μιχάλης212.55
12687Κουμίδου Θάλεια212.53

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15167Νικολάου Δημήτρης212.22
10769Τσικαλάς Γεώργιος211.98
15563Κυριάκου Κυριάκος211.94

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW