14.04.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά (6 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9175Παπαδοπούλου-Ζαντήρα Λιάνα221.05
19178Ιωάννου Ανδρούλα220.62
11065Παπά Ειρήνη220.30

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12630Κούρτης Γεώργιος220.26
8883Χριστοδούλου Χρυσόστομος220.19
8578Μιτσίδη-Σεργίδου Τασούλα219.98

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 8791Ιάκωβου-Σκορδή Παναγιώτα219.97
8886Παναγιώτου Νικόλαος219.95
8885Χαραλάμπους Χαράλαμπος219.77

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11213Χαραλάμπους Χαράλαμπος218.92
8570Κουμή-Μιλτιάδους Ελευθερία218.68
9988Χατζηκτωρής Πανίκος218.35

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10992Κυριάκου Παρασκευάς218.32
8898Χαραλάμπους-Κλεάνθους Στέλλα218.27
11765Ιωάννου Πάτερ Ιωάννης218.20

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9261Ιωάννου-Νεάρχου Παναγιώτα217.95
11572Χριστοφόρου Χριστόφορος217.02
10848Κούρτης Ευάγγελος214.55

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW